www.4k.mk
Македонски блог за технологија со цел секој што е заинтересиран за фото и филмската индустрија, компјутери и мобилни апарати да биде во тек со новитетите.
Отворени за секаква соработка.
Контакт тел. +389 70 428 161

4к.мк Екипа:

Стојан Стојановски
Андреј Ѓорѓиевски

Коментари